Články

23 min. 23. 1. 2019

Evidence skutečných majitelů je od 1. ledna 2019 zpoplatněna. Víte, jak na ni?

Do evidence skutečných majitelů se zapisují zákonem vymezené údaje o majitelích firem a akciových společností nebo o zakladatelích svěřenských fondů. Jde o informační systém veřejné správy. Evidence však – na rozdíl od některých jiných rejstříků – není veřejně přístupná. Soudní poplatek za zápis je od ledna 1 000 korun. Jaké údaje jsou povinné? A kdo k nim má přístup?

15 min. 20. 12. 2018

Správce jako mentor: (Díl 3) Jak být excelentním správcem?

(Část třetí) V minulém článku jsme se dozvěděli, jak se stát excelentním beneficientem. Je proto na čase podívat se na to, jak být excelentním správcem a jak upevnit vztah mezi beneficientem a správcem.

15 min. 7. 12. 2018

Správce jako mentor: (Díl 2) Jak být excelentním beneficientem?

(Část druhá) V předchozím článku jsme se zamysleli nad tím, proč jsou svěřenské fondy jako předem dohodnuté sňatky, tedy proč nemusí být vztah beneficienta a správce zrovna růžový. Zmínili jsme, proč někteří zakladatelé zanechávají svým beneficientům nezodpovězené otázky. Dnes se podíváme na to, jak se stát excelentním beneficientem a proč je důležité, aby se beneficienti vzdělávali.

25 min. 19. 11. 2018

FAÚ: Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.

Stanovisko FAÚ k výkladu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění (dále jen „AML zákon“)

15 min. 8. 11. 2018

Správce jako mentor: (Díl 1) Proč jsou svěřenské fondy jako předem dohodnuté sňatky?

(Část první) Vztah správce a beneficienta svěřenského fondu je velmi citlivý. Uznávaný právník a autor publikací o trustech, James E. Hughes, Jr., toto téma otevírá a podrobně popisuje v klíčovém článku Správce jako mentor. Přinášíme vám jeho první část, v níž autor vysvětluje, proč je důležité, aby beneficient dostal odpovědi na své otázky a proč jsou svěřenské fondy jako „předem dohodnuté sňatky“.

14 min. 26. 9. 2018

Ing. Peter Kováčik: Svěřenské fondy jsou po čtyřech letech známější. Úřady přesto neví, jak některé situace řešit

Když v roce 2014 vznikaly první svěřenské fondy v České republice, Ing. Peter Kováčik, ředitel klientského servisu ve společnosti Svěřenská správa, byl u toho. Dnes patří k předním expertům na trusty v tuzemsku a je v kontaktu s každodenní praxí.

10 min. 27. 7. 2018

4 možnosti, jak založit bankovní účet pro svěřenský fond

I když je založení bankovního účtu mnohdy otázkou několika málo minut, neplatí to vždy. V případě svěřenských fondů není postup zcela jednoduchý.

15 min. 10. 7. 2018

Zbyněk Prim: Jak vybrat správce do svěřenského fondu?

Vybrat si kvalifikovaného a důvěryhodného správce svěřenského fondu je klíčem k úspěchu. Zvlášť, když je vaším záměrem zabezpečit majetek, měli byste svého správce zvolit pečlivě. Na co si dát pozor? Jaké vlastnosti by měl správce mít? A kdy je možné, aby fond spravoval jeho zakladatel?

10 min. 13. 6. 2018

Marek Odehnal: Svěřenské fondy jsou jiná liga. Klienti hledají odborníky

Nedávno vytvořil svěřenský fond pro ostříleného byznysmena. V týmu měl šest lidí a sám si vzal na starost kreativní část zakázky. „Úkolem svěřenského poradce je vymyslet zadání klientovi na klíč. Pořádně ho poznat, zjistit jeho motivace.

12 min. 22. 5. 2018

Šifrovaná komunikace chrání důvěrná data. Jakou platformu zvolit?

Se svými klienty si bezpochyby vyměňujete velmi důvěrné informace. Zabezpečte data šifrováním. Jak na to?

10 min. 18. 5. 2018

Jaké jsou způsoby zápisu svěřenského fondu do evidence a potřebné dokumenty?

Svěřenský fond vzniká zápisem do rejstříku. Co se do evidence zapisuje? Jaké údaje a dokumenty potřebujete? Jaké jsou způsoby zápisu? Poradíme vám, jak na evidenci svěřenských fondů.

15 min. 15. 5. 2018

Co to je LEI a kdy vzniká svěřenskému fondu povinnost požádat o jeho přidělení.

Legal Entity Identifier (LEI) je jedinečný 20místný kód, který je přidělen dle standardu ISO 17442 “Financial Services - Legal Entity Identifier (LEI).” Každý LEI definuje jednu právnickou osobu nebo strukturu, která je organizována podle práva jakékoliv jurisdikce a nejedná se o fyzické osoby.

3 min. 23. 1. 2018

Co je jedinečný identifikátor ke svěřenskému fondu.

Jedinečný (bezvýznamový) identifikátor ke svěřenskému fondu je náhodně generovaný kód, který obecně slouží k snazší práci uživatelů s evidencí svěřenských fondů, a to s ohledem na její částečně neveřejnou povahu.

5 min. 16. 1. 2018

Co je jedinečný identifikátor oprávněné osoby.

Jedinečný (bezvýznamový) identifikátor oprávněné osoby „JIOO“ je náhodně generovaný kód, pomocí kterého se oprávněná osoba může identifikovat vůči aplikaci informačního systému evidence svěřenských fondů.

4 min. 12. 1. 2018

Názory odborné veřejnosti na svěřenské fondy v ČR

Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. studoval právo, ekonomii a politickou vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a univerzitě v Heidelbergu (Německo). V tomto krátkém rozhovoru Vám přiblíží postoje odborné veřejnosti ke svěřenským fondům v ČR.

12 min. 8. 1. 2018

Kdo má přístup k údajům v evidenci svěřenských fondů

V evidenci svěřenských fondů je část údajů vedena veřejně, část neveřejně. K veřejné části evidence má přístup kdokoli. Svěřenský fond lze v evidenci vyhledat např. podle jeho označení či identifikačního čísla.

5 min. 5. 1. 2018

Jak na vložení listin do sbírky listin evidence svěřenských fondů

Listiny určené k založení do sbírky listin je nutné zasílat příslušnému rejstříkovému soudu. Rejstříkový soud neodpovídá za obsah listin ve sbírce uložených, neodpovídá ani za případný nesoulad jejich obsahu se skutečným stavem.

8 min. 3. 1. 2018

Jak na zápis svěřenského fondu do evidence

Od 1. ledna 2018 platí, že svěřenský fond vzniká až zápisem do evidence svěřenských fondů, ledaže se jedná o svěřenský fond zřízený pro případ smrti, který vzniká již smrtí zůstavitele.

10 min. 2. 1. 2018

Co je dálkový přístup do evidence svěřenských fondů

Pro účely výkonu působnosti orgánů veřejné moci a zákonných povinností vymezených osob umožňuje Ministerstvo spravedlnosti těmto orgánům a osobám dálkový přístup do evidence svěřenských fondů

8 min. 1. 1. 2018

Co je evidence svěřenských fondů

Evidence svěřenských fondů je informačním systémem veřejné správy, do kterého se zapisují zákonem vymezené údaje o svěřenských fondech a některých zahraničních svěřenských fondech.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205