Oznámení o zaslání dotazů na Finanční analytický úřad

19. 6. 2018
3 min.

Komora svěřenských poradců a správců České republiky má několik hlavních cílů, mezi které patří i ochrana a garance kvality služeb poskytovaných svěřenskými správci a poradci.

Poslední novelizace některých zákonů, které již pracují s existencí svěřenských fondů, jsou však definovány natolik obecně, že nemusejí pracovníkům v oboru svěřenských fondů poskytovat zcela jednoznačnou a uspokojivou odpověď na některé základní situace.

Cílem KSPS ČR je proto průběžně zajišťovat pro své členy ze strany dotčených úřadů státní správy závazná stanoviska k výkladu právních předpisů tak, aby došlo k rozptýlení všech pochybností, které mohou panovat kolem jednotlivých zákonů.

Aktuální dotaz KSPS ČR je směřován Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ). Vztahuje se k jeho působnosti, a to výkladu právních předpisů, konkrétně ustanovením zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále jen „AML“).

Uvedené dotazy vychází z činnosti členů Komory svěřenských poradců a správců České republiky, z.s. , kteří se s nimi často ve své praxi setkávají.

 Žádost s dotazy, které byly adresovány FAÚ, si můžete přečíst na odkazu ZDE.

 Jakmile KSPS ČR obdrží do své datové schránky závazné stanovisko ze strany FAÚ, budeme všechny členy o výsledku informovat.

Autor: Komora svěřenských proadců a správců ČR

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205