Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
15 min. 7. 12. 2018

Správce jako mentor: (Díl 2) Jak být excelentním beneficientem?

(Část druhá) V předchozím článku jsme se zamysleli nad tím, proč jsou svěřenské fondy jako předem dohodnuté sňatky, tedy proč nemusí být vztah beneficienta a správce zrovna růžový. Zmínili jsme, proč někteří zakladatelé zanechávají svým beneficientům nezodpovězené otázky. Dnes se podíváme na to, jak se stát excelentním beneficientem a proč je důležité, aby se beneficienti vzdělávali.

25 min. 19. 11. 2018

FAÚ: Stanovisko k výkladu některých ustanovení zákona č. 253/2008 Sb.

Stanovisko FAÚ k výkladu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálně platném znění (dále jen „AML zákon“)

15 min. 8. 11. 2018

Správce jako mentor: (Díl 1) Proč jsou svěřenské fondy jako předem dohodnuté sňatky?

(Část první) Vztah správce a beneficienta svěřenského fondu je velmi citlivý. Uznávaný právník a autor publikací o trustech, James E. Hughes, Jr., toto téma otevírá a podrobně popisuje v klíčovém článku Správce jako mentor. Přinášíme vám jeho první část, v níž autor vysvětluje, proč je důležité, aby beneficient dostal odpovědi na své otázky a proč jsou svěřenské fondy jako „předem dohodnuté sňatky“.

14 min. 26. 9. 2018

Ing. Peter Kováčik: Svěřenské fondy jsou po čtyřech letech známější. Úřady přesto neví, jak některé situace řešit

Když v roce 2014 vznikaly první svěřenské fondy v České republice, Ing. Peter Kováčik, ředitel klientského servisu ve společnosti Svěřenská správa, byl u toho. Dnes patří k předním expertům na trusty v tuzemsku a je v kontaktu s každodenní praxí.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205