Vzděláváme a certifikujeme pracovníky v oboru svěřenských fondů.

Zaznamenali jste vznik nového oboru svěřenských fondů v ČR a chcete se do něj včas zapojit?

Tento kurz Vám poskytne pevný základ a praktické poznatky pro správu cizího majetku v režimu svěřenského fondu, ale i globální perspektivu v oblasti mezinárodních trustů.

Proč se mám kurzu zúčastnit?

Stojíte na počátku zcela nového profesního oboru - bez předsudků a bez konkurence. Zařadíte se mezi profesionály působící v prestižním oboru správy majetku.

Jedná se o dvoudenní intenzivní workshop, který je určen každému, kdo se podílí na zakládání a správě svěřenských fondů. Nezbytný je také pro odborníky, kteří poskytují majetkové plánování, související profese nebo spolupracují s poradci, administrátory, správci a potřebují porozumět zákonům i postupům souvisejícím s trustovým průmyslem.

Absolventi kurzu mohou nalézt tato uplatnění:

Trust advisor

Svěřenský poradce

Servis trust providing

Zakládání svěřenských fondů

Trustee, co-trustee

Svěřenský správce nebo spolusprávce

Protektor

Dohled nad činností správce nebo fungování svěřenského fondu

Providing trust administrative

Administrativní služby nebo vedení účetnctví

Trust board members

Člen správních orgánů svěřenského fondu

Trust services

Veškeré další služby, které souvisí s průmyslem svěřenských fondů

Co tento kurz obsahuje?

Struktura i obsah Certifikačního kurzu - Trust Management je v souladu s osnovou vzdělání STEP (Society Trust & Estate Practitioners), které je celosvětově uznáváno, jako základní kvalifikační kritérium pro pracovníky v trustovém průmyslu.

Zahrnuje těchto 5 vzdělávacích modulů:

Ing. Peter Kováčik

Ředitel klientského servisu společnosti
Svěřenská správa s.r.o.

Zahrnuje těchto 5 vzdělávacích modulů:

 1. Historie a současnost trustů v mezinárodních souvislostech
 2. Institut svěřenského fondu v České republice
 3. Podnikání a poskytování služeb v trustovém průmyslu
 4. Poradenství a zakládání svěřenských fondů
 5. Správa svěřenských fondů a ostatní právní úkony

Pavel Kolář

Generální sekretář Komory svěřenských
poradců a správců ČR

Jak mám postupovat, pokud se chci zapojit?
1
Přihlaste se

na Certifikační kurz Trust Management,
který vám otevře cestu k členství v KSPS ČR

2
Registrujte se

do Komory svěřenských poradců a správců
České republiky a staňte se řádným členem

3
Využívejte

zkušenosti a know-how celé komunity KSPS ČR
ke svému rozvoji a růstu vašeho podnikání

Pro koho je kurz určen

Pro zakladatele, beneficienty a správce svěřenských fondů, kteří chtějí komplexně pochopit tuto problematiku a všechny souvislosti.

Pro finanční poradce, odborníky z finančního trhu, pracovníky v bankovním sektoru a další experti, kteří se zabývají majetkovým plánováním a chtějí si rozšířit svou kvalifikaci.

Pro podnikatele, advokáty, účetní, notáře, kteří poskytují související služby se svěřenskými fondy a potřebují porozumět právní a praktické stránce.

Přínosy pro Vás

 • Dokážete popsat jednotlivé druhy a vlastnosti svěřenských fondů
 • Naučíte se rozpoznat situace, ve kterých je použití a to za jakých okolností mohou vzniknout nebo být zrušeny.
 • Pochopíte jednotlivé role všech zúčastněných osob, jejich práva a povinnosti
 • Získáte profesní způsobilost k výkonu činnosti, administrátora fondu, svěřenského poradce nebo správce
 • Porozumíte všem právním a daňovým aspektům i souvislostem
 • Budete schopni identifikovat případná rizika a navrhovat způsob jejich ošetření
 • Získáte certifikát KSPS ČR, ve které působí uznávaní odborníci v oblasti svěřenských fondů
 • Získáte přístup do KSPS ČR a tím k odborným informacím, akcím s možností sdílení zkušeností na vysoké profesní úrovni

Přínosy pro zaměstnavatele

 • Rozšíříte kvalifikaci Vašich pracovníků a tím zvýšíte kredit Vaší společnosti na trhu
 • Získáte osvědčené postupy, které budete moci implementovat do svých procesů
 • Rozšíříte své portfolio zákaznických služeb o tento druh správy cizího majetku
 • Zvýšíte znalosti a schopnost Vašich pracovníků poskytovat komplexní majetkového plánování
 • Vaši pracovníci dokážou kvalifikovaně reagovat na případné dotazy a poptávky zákazníků
 • Dokážete poskytovat zákazníkům lepší a komplexnější profesionální služby
 • Odlišíte se od konkurence a získáte větší náskok na trhu
 • Vaše společnost se může stát členem KSPS ČR a tím získáte lepší interaktivitu, přístup ke know-how díky čemuž budete rychleji ziskovější
Stáhnout

Detail vzdělávacích modulů ke stažení

Kurz Trust Management v číslech

2016
rok spuštění prvního kurzu v ČR
206
aktuální počet absolventů
98 %
absolventů hodnotí kurz jako
skvělou investici

Potřebujete individuální školení na míru?
Rádi Vám ho připravíme.

Kontaktujte nás

Email: komora@kspscr.cz
Telefon: +420 604 722 205

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205