Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
12 min. 8. 6. 2020

V magazínu epravo.cz vyšel článek, který se věnuje judikatuře Nejvyššího soudu ke svěřenským fondům.

Svěřenské fondy jsou specifickým právním uspořádáním inspirovaným angloamerickými (common law) trusts, které bylo do českého právního řádu vneseno počínaje 1. 1. 2014 rekodifikací soukromého práva. Přestože s tímto institutem nebyly dřívější zkušenosti, česká právní teorie i aplikační praxe si jej velmi rychle osvojily. Existence svěřenských fondů se již navíc pomalu začíná promítat i do soudní judikatury Nejvyššího soudu.

4 min. 21. 5. 2020

Velká Británie zavede rejstřík skutečných majitelů, informace o beneficientech trustů nebudou veřejnosti přístupné.

Velká Británie následuje současný trend a po vzoru zemí EU zveřejnila konečnou podobu veřejného rejstříku na evidenci skutečných majitelů, která se týká i svěřenských fondů zřízených podle Britského práva.

5 min. 21. 4. 2020

Nový zákon švýcarské vlády se týká i svěřenských správců

Ve Švýcarsku začal od 1. ledna 2020 platit zákon o finančních službách (FinSA) a zákon o finančních institucích (FinIA), společně s prováděcími vyhláškami. Pro sektor finančních služeb se tak zavádí regulační systém s přechodným obdobím dvou let, který představuje začátek nové éry pro všechny správce působící na švýcarské půdě.

3 min. 6. 3. 2020

Role správce svěřenského fondu byla zakotvena do nové definice rodinného podniku

Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. května 2019 byla schválena definice rodinného podniku, ve které je zakotvena i role správce svěřenského fondu.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205