Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců (KSPS) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
3 min. 23. 1. 2018

Co je jedinečný identifikátor ke svěřenskému fondu.

Jedinečný (bezvýznamový) identifikátor ke svěřenskému fondu je náhodně generovaný kód, který obecně slouží k snazší práci uživatelů s evidencí svěřenských fondů, a to s ohledem na její částečně neveřejnou povahu.

5 min. 16. 1. 2018

Co je jedinečný identifikátor oprávněné osoby.

Jedinečný (bezvýznamový) identifikátor oprávněné osoby „JIOO“ je náhodně generovaný kód, pomocí kterého se oprávněná osoba může identifikovat vůči aplikaci informačního systému evidence svěřenských fondů.

4 min. 12. 1. 2018

Názory odborné veřejnosti na svěřenské fondy v ČR

Prof. JUDr. Luboš Tichý, CSc. studoval právo, ekonomii a politickou vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a univerzitě v Heidelbergu (Německo). V tomto krátkém rozhovoru Vám přiblíží postoje odborné veřejnosti ke svěřenským fondům v ČR.

12 min. 8. 1. 2018

Kdo má přístup k údajům v evidenci svěřenských fondů

V evidenci svěřenských fondů je část údajů vedena veřejně, část neveřejně. K veřejné části evidence má přístup kdokoli. Svěřenský fond lze v evidenci vyhledat např. podle jeho označení či identifikačního čísla.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205