Komora svěřenských poradců a správců České republiky

Komora svěřenských poradců a správců České republiky (KSPS ČR) je největší profesní organizace, která byla založená v roce 2017 na podporu svěřenské profese. Jejím záměrem je i budování a posílení důvěry v institut svěřenského fondu v České republice.

Služby poradců a správců

Poradenství k životním situacím

 • Posmrtná úprava majetkových vztahů
 • Předmanželská úprava vlastnictví
 • Zachování diskrétnosti vlastnictví
 • Kvalifikovaná správa majetku
 • Převody a rozdělení majetku
 • Ochrana a úschova majetku
 • Zajištění nástupnictví
 • Krytí pohledávek
 • Filantropie

Zakládání svěřenských fondů

 • Posouzení záměru a účelu fondu
 • Vypracování zprávy o vhodnosti založení
 • Rozbor struktury a parametrů fondu
 • Vypracování statutu fondu
 • Vypracování smlouvy o svěření majetku správci
 • Kompletace a administrace dokumentů
 • Registrace a evidence fondu
 • Komunikace se státní správou

Správa svěřenských fondů

 • Péče o majetkovou podstatu fondu
 • Plnění informačních povinností
 • Vedení záznamů a účetnictví
 • Uvolňování majetku z fondu
 • Plnění daňových povinností

Ostatní služby

 • Dohled nad činností správce
 • Úschova dokumentů fondu
 • Asistence a doprovody
17 min. 8. 10. 2019

Evidenci skutečných majitelů čekají změny. Dotknou se i svěřenských fondů a jejich správců.

Ministerstvo spravedlnosti předložilo vládě nový návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, který se dotkne i svěřenských fondů. Podle Adama Hexnera z legislativního odboru bude evidování skutečného majitele efektivnější, smysluplnější a logičtější. Pokud ale svěřenští správci evidenční povinnost nesplní, mohou být sankcionováni. „Návrh přinese větší právní jistotu. Současně budou přesněji a přísněji formulovány povinnosti pro evidující osoby,“ říká v rozhovoru Adam Hexner.

23 min. 28. 8. 2019

Obviněný finančník Jeffrey Epstein založil pár dní před sebevraždou Trust v hodnotě 578 milionů dolarů.

Finančník Jeffrey Epstein, který byl obviněn z údajného zločinného spolčení, obchodu a sexu s nezletilými, a nyní čekal ve vazební věznici na soudní proces, založil 14 dní před svou smrtí Trust, do něhož vyčlenil majetek v hodnotě 578 mil. USD, tzn. 13 Mld. CZK.

3 min. 22. 8. 2019

Data jsou navždy, říká expert na cyber security. Jak je zabezpečit?

Každý den do ruky bezpočtukrát vezmeme mobilní telefon, který se z nástroje pro volání proměnil v malý kapesní počítač. Skrývá spoustu dat – vašich i vašich klientů. Bezpečnost je proto důležitá. O tom, jak zabezpečit data hovořil na Trust Community 2019 expert na kybernetickou bezpečnost. Zachytili jsme jeho hlavní a často jednoduché tipy, jak chránit soukromí v bezbřehých vodách internetu.

12 min. 29. 4. 2019

JUDr. Dominik Fojtů: Některá rozhodnutí soudů ve věcech svěřenských fondů

Od zavedení svěřenských fondů do českého právního řádu uplynulo více než pět let. To je dostatečně dlouhá doba na to, aby se, nevyhnutelně, objevily první problémy a aby stihly doputovat až před soud. Následující článek má za cíl seznámit čtenáře s některými rozhodnutími týkajícími se svěřenských fondů. Všechna rozhodnutí byla získána dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Služby poradců a správců

Brožura o svěřenských fondech a službách poradců a správců.

Stáhnout
Klientská brožura

Aktuálně máte k dispozici

48

svěřenských poradců a správců majetku ze 14 krajů ČR.

Partneři

Promluvte si s odborníkem

Vyberte si v rejstříku některého
z odborníků a navažte s ním komunikaci

Vyhledat

Odpověď do 24 hodin

Získejte bezplatné odpovědi
na své otázky od odborníků

zeptejte se

Podpora

Nevíte jak si vybrat
nejvhodnějšího odborníka?
Máte další dotazy?

+420 604 722 205